En Väderstad Carrier kan klare alle opgaver
  • Stubbehandling – også helt øverlig

  • Tilberedning af såbed

  • Neddeling af efterafgrøder

Se mere her