Hvordan kommer nye sorter på markedet?
Følg med i Torbens Guldkorn
på YouTube