PA Landbrug skaber værdi for jeres landbrug
  • Salg af produktionslandbrug, skovejendomme og liebhaveri
  • Vurdering af ejendom i forbindelse med regnskab, generationsskifte eller salg
  • Rådgivning om strategi for virksomheden
  • Omdannelse af jord til vedvarende energi
  • Vurdering af udtagningsjord
Kontakt os for rådgivning
24 82 68 99
.