KWS hybridrug med PollenPlus®

  • Stærkt forbedret pollenproduktion og spredning
  • Markedets bedste middel mod meldrøjer
  • Meget højt og stabilt udbytte
  • Lavere input og færre kørsler i marken
  • Den mest klimaeffektive kornafgrøde